1402/12/09 19:04 ایران

راهبردهای بازشدن گره های کشور

حمیدرضا ترقی

اراده یک ابزاری است که خدای متعال در وجود آحاد انسانها قرار داده است برای حرکت، برای پیشرفت؛ این نیرو که در ماه رمضان تقویت شده و توانایی بیشتری پیدا کرده است،.. مسئولان کشور از این امکان استفاده کنند؛ با این تقویت اراده است که میتوان گره‌ها را باز کرد و مشکلات بزرگ کشور را برطرف کرد؛2/2/1402

1-)-تقویت اراده مسئولان

یک ملت برای اینکه بتواند سیادت و عزت خود را بدست بیاورد؛ بایداراده‌ی مصمم داشته باشد و بداند چه میخواهد و قلب او مطمئن باشد به یاد خدا.

استکبار با آن دولتی و با آن نظامی که به مردم، بهاراده‌ی مردم، به عواطف مردم و به ایمان مردم متکی است، نمیتواند مقابله کند. چون مقابله‌ی با مردم و با ملتهاست. ۱۳۸۷/۰۴/۲۶

اگر ملت بر چیزی مصمم شد و پای آن حرف ایستاد، هیچ قدرتی در دنیا قادر نیست که بر ایناراده‌ی متحد ملی فائق آید. شرط این موفقیت،ارادهو عزم راسخ است؛ شرط دیگرش اتحاد ملی است؛ که بحمداللَّه مردم ما از آن برخوردارند. البته عده‌ای مایل هستند بین مردم اختلاف بیندازند؛ شعارهای تفرقه‌آمیز میدهند؛ میخواهند مردم را در مقابل هم قرار بدهند؛ اما تاکنون موفق نشده‌اند؛ و ان‌شاءاللَّه بعد از این هم موفق نخواهند شد. ۱۳۸۵/۰۹/۲۲

امروز در دنیا جنگ،جنگِاراده‌هااست؛ هر طرفی کهاراده‌ی قوی‌تری، ثبات بیشتری داشته باشد، او پیروز این میدانها است؛ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

تعریف اراده قوی

نظم و انضباط درونی، خود کنترلی، مقرراتی بودن و پر تلاش بودن. توانایی مقاومت کردن در برابر وسوسه‌ها و تمایلات کوتاه مدت در مسیر دستیابی به اهداف بلند مدت ؛توانایی به تاخیر انداختن رضایت آنی و مقاومت کردن در برابر وسوسه‌های کوتاه مدت و مشاهده اهداف بلند مدت.توانایی عبور کردن از افکار، احساسات یا انگیره‌های ناگهانی ناخواسته.توانایی دور کردن منابع محدود که ذهن برای خودش ایجاد می‌کند. ازجمله تعاریف اراده قوی است .

اراده با سه بخش از مغز در ارتباط است:

1- نیروی «من می‌توانم»این نیرو به شما کمک می‌کند تا به فعالیت‌های خسته‌کننده، سخت و استرس‌زا ادامه بدهید.

2- نیروی «من نمی‌توانم» این قسمت باعث می‌شود به خواسته‌های بد، جواب منفی بدهید.

3- نیروی «من می‌خواهم»این نیرو فرد را به پیگیری اهداف و خواسته‌هایش ترغیب می‌کند. این نیرو به شما یادآوری می‌کند که واقعا چه می‌خواهید. هر چه این نیرو قوی‌تر باشد، با انگیزه‌ی بیشتری اهداف خود را دنبال کرده و در برابر وسوسه‌ها بیشتر مقاومت می‌کنید.

ماه مبارک رمضان این اراده را در مسئولان تقویت کرده و باید از این فرصت استفاده کرده و برای حل مشکلات مردم

همت گمارند . مسئولان کشور از این امکان استفاده کنند؛ با این تقویت اراده است که میتوان گره‌ها را باز کرد و مشکلات بزرگ کشور را برطرف کرد؛ با اراده‌‌ی قوی، با آن ابزار مهمّی که خدای متعال در اختیار آنها قرار داده است.

2)- همکاری و همدلی وهم افزائی قوا
قوای سه‌گانه باید همدلی کنند، همکاری کنند، هم‌افزایی کنند؛ قانون اساسی برای تشکیل این سه قوّه ترتیب خوبی داده است. اگر چنانچه این سه قوّه با هم به‌طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمیخورد، مشکل پیدا نمیکند.

مانع همدیگر نشوند؛

راه را برای همدیگر هموار کنند، باز کنند2/2/1402

کلمه همدلی به معنی : توانایی شناخت و درک افکار و احساسات دیگران ؛از دریچه نگاه دیگری به مسائل نگاه کردن موجب درک شرایط و امکانات دیگر قواشده واین مهارت موجب کمک به دیگرقوا برای رفع نیازها و نگرانی‌های آنها در حد توان خواهد شد همچنین مهارت همدلی موجب تشویق و ستایش نقاط قوت دیگرقوا به‌منظور ایجادانگیزه تلاش وحرکت بیشترمیشود.

کلمه همکاری یعنی کنشی که براساس منافع مشترک وبدون رعایت منافع شخصی صورت میگیرد این مهارت موجب اجتناباز مقصریابی و سرزنش دیگر قوا شده و در عوض، مسئله را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده و انرژی قوه را صرف برطرف کردن مشکل و یافتن راه‌حل میکند.

کلمه هم افزائی یعنی : چند منبعیاچند ظرفیتدر کنار هم قرار گرفته‌اند ومنبع جدیدیاظرفیت جدیدیایجاد شده است که فراتر از حاصل جمع آن منابع یا ظرفیت‌هاست. بطور کلی هم‌افزایی پدیده‌ای است که باعث تشدید اثر یا فعالیت می‌شود ئو

اگر مجلس درریل گذاری و قانونگذاری مفید و کارآمد برای حکمرانی مطلوب کشورتوسط دولت براساس اسلام و سیاستهای رهبری عمل کرده وراه را برای او هموار کندوبدون مانع تراشی براجرای قانون نظارت دقیق نماید و اگر دولت دراجرای قانون همت کرده و تعلل نکند و قوه قضائیه برحسن اجرای قانون و جلوگیری از ترک فعل دستگاهها و قوا نظارت کند و همه دریک تعامل کامل باهم افزائی عمل کنند هیچ مشکلی برزمین نمی ماند .

3)- تمرکز برحل مسائل اصلی وپرهیز از حواشی
یک راهبرد مهمّ دیگر، تمرکز بر حلّ مسائل و سرگرم نشدن و مشغول نشدن به حواشی است. حواشی ایجاد میشود؛ همیشه هم دشمن نیست که حاشیه ایجاد میکند؛ گاهی از روی غفلت و با عوامل گوناگون و انگیزه‌های گوناگون، یک حواشی‌ای در اطراف یک کاری، یک حرکتی، یک شخصی، یک مدیری ایجاد میشود؛ سرگرم این حواشی نباید شد. نه مردم به این حواشی اهمّیّت بدهند، نه مسئولان خودشان را مشغول کنند؛ [همه] متمرکز بشوند روی مسائل اساسی کشور.2/2/1402

پرهیز از حواشی و پرداختن به مسائل اصلی کشور از کلماتی است که مکرر در نصایح رهبری به دولتها و مجالس مشاهده میشود گاهی دولتها خود حاشیه سازی میکردند و گاه دیگران برای دولت یا مجلس حاشیه میساخته اند و گاه دشمن برای ایندو حاشیه میساخته است .

حاشیه سازیهایی مانند :حجاب رفراندوم سیسمونی- ماشین شاسی بلند به نمایندگان فیش حقوقی فلانی

بکارگیری فلان وابسته خانوادگی و..... نمونه هایی از حاشیه سازیهایی است که ذهن مسئولان را از مسائل اصلی باز میدارد .

بنده، هم به مسؤولان اقتصادی دولت و هم به مجلس شورای اسلامی توصیه مؤکّد میکنم که از مسائلحاشیه‌ای، درجه دو و غیرضروری و غیرفوری کم کنند و به مسائل اصلی بپردازند. برای خود، سرگرمی و مشغولیّت درست نکنند؛ به آن چیزی که امروز نیاز کشور و مردم است و خدای متعال از ما سؤال خواهد کرد، بپردازند. این وظیفه‌ی همه است و مطمئناً باید آن را دنبال کنند. ۱۳۸۰/۰۴/۱۰

آنچه که مردم از مسئولین - بخصوص رده‌های بالاتر - توقع دارند، این است که با هم تعامل داشته باشند، وحدت داشته باشند، همکاری داشته باشند؛ هم در سطوح بالا، هم در سطوح میانه؛ بر اولویتهای کشور تمرکز داشته باشند، مسائل اصلی را جلو بیندازند، سرگرم مسائل فرعی وحاشیه‌ای نشوند،۱۳۹۰/۰۷/۲۰
ادبیات خطبه باید گرم، صمیمی، اتحادآفرین، امیدبخش، بصیرت‌افزا و آرامش‌بخش به مردم باشد نه آنکه موجب اضطراب،حاشیهسازی، تلاطم روحی، بدبینی به وضع کنونی و آینده شود و برای هجمه معاندان نیز دستاویز ایجاد کند. ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

حاشیهسازینشود. گاهی می‌بینید یک حرکت خوبی برای مهار تورّم شروع شده، قانونش هست، دولت مشغول است، دارد اجرا میکند، ناگهان از یک طرفی، از یک گوشه‌ای یک مصوّبه‌ای بلند میشود که تورّم‌زا است، و کار را متوقّف میکند؛ اینها را باید مراقبت کرد. گاهی اوقات نگاه‌های سیاسی، نگاه‌های جناحی دخالت میکنند. مثلاً فرض کنید که چون یک [نفری] با فلان کس در دولت یا مثلاً با خود دولت موافق نیستند، در مقابل یک اقدام خوبی که دولت دارد انجام میدهد، سنگ میگذارند و مانع‌تراشی میکنند؛ اینها باید نباشد. اولویّت ‌دادن یعنی واقعاً همه اولویّت بدهند. ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

4)- مردم اتحاد خود را حفظ کنند


از مردم عزیزمان هم انتظار میرود که اتّحاد خودشان را حفظ کنند. بحمدالله از اوّل انقلاب که امام بزرگوار در کلمات نورانی خود به طور دائم بر روی وحدت مردم، اتّحاد مردم تکیه میکرد، مردم ما متّحد بوده‌اند و این اتّحاد در موارد بسیاری توانست راه‌های دشواری را، تنگه‌های سختی را برای مردم باز کند و راهگشای راه‌ها باشد؛ این اتّحاد باید حفظ بشود. دشمن با اتّحاد ملّت ایران مخالف است؛ با یکپارچگی شما مخالف است؛ با یکدست بودن ملّت مخالف است. دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید و سلایق مختلف با هم بجنگند، با هم دعوا کنند. در یک جامعه، سلایق مختلفی هست، عقاید مختلفی هست، نگاه‌های مختلفی به مسائل هست؛ باشد، مانعی ندارد؛ همه در کنار هم زندگی کنند، با هم کار کنند، با هم مهربانی کنند؛ رأفتِ میان مردم. بایستی وسوسه‌های دشمن را برای بدبین کردن مردم به یکدیگر یا بدبین کردن مردم به مسئولان زحمت‌کش کشور باطل کرد.

دشمنان اسلام راهبرد را عوض کردند، راه دیگری را برگزیدند. امروز کار آنها عبارت است از تزویر، تحریف، دروغ‌گویی، وسوسه کردن، خلاف واقع نمایی، تحقیر ملّتها، بدبین کردن ملّتها به خود، پنهان کردن توانایی‌ها و برجستگی‌ها و درخشانی‌های ملّتها؛ امروز اینها تاکتیک است؛ [همه باید] متوجّه باشیم و بدانیم. [باید] راه ابطال این روشها را به ‌دست بیاوریم. ملّت بحمدالله هوشیار است، هوشمند است؛ شما تا امروز دشمن را شکست داده‌اید، بعد از این هم به حول و قوّه‌ی الهی دشمن را شکست خواهید داد.2/2/1402

اتحاد مردم از اتحاد احزاب و انسجام و ائتلاف تشکلهای مدنی و سیاسی بر روی اصول و آرمانهای انقلاب وتبعیت از رهبری و ولی امر وتکیه روی نقاط اشتراک و پرهیز از دسته دسته شدن وتکثر احزاب وتعصبات حزبی و گروهی پدید

می آید اگر اقوام و گروههای سیاسی و تشکلها یک هدف و یک آرمان را دنیال کنند و از یک رهبر تبعیت کنند اتحاد و

همبستگی ملی تحقق می یابد ان شالله.

تاریخ انتشار خبر : 1402/02/09

انتهای مطلب

اخبار پیشنهادی
آخرین اخبار