سیاسی

ضرورت تحول در نظام قانون گذاری ،نظارت براجرای قوانین ،پیگیری مطالبات مردم

در اجلاس حزب موتلفه اسلامی با حضور منتخبین مجلس دوازدهم ،ضمن تاکیددبیرکل و قائم مقام این حزب بر ضرورت تحول در نظام قانون گذاری ،نظارت براجرای قوانین ،پیگیری مطالبات مردم ،کارتشکیلاتی در مجلس ،حفظ وحدت و انسجام نیروهای انقلاب در مجلس ،عمل به توصیه ها ومطالبات رهبری انقلاب، درمیزگرد بررسی اولویتهای مجلس دوازدهم موتلفه اسلامی با حضور بیش از چهل نفر از منتخبین جدیدمجلس ودبیران استانی این تشکل مطرح شد:

۱-بررسی دلایل افزایش نرخ ارز و راهکارهای کنترل ان و نقد سیاستهای ارزی کشور

۲-بررسی علل تورم و راههای مهار آن

۳-آسیب شناسی نظام بودجه ریزی در کشور و راههای اصلاح آن .

۴-بررسی بحران مصرف بی رویه انرژی و راههای اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور

۵-بررسی مافیاها و باندهای اقتصادی که در برابر اصلاح نظام اقتصادی کشور مقاومت میکنندو تاکنون دولتها حریف انها نشده اند .

۶-نقش مجلس در افزایش میزان عمل دولتها به برنامه توسعه پنج ساله

۷-ضرورت عدم پرداخت یارانه کالاهای اساسی به وارد کنندگان و اخصاص ان به مصرف کننده .

۸-بررسی ضرورت دقت مجلس به جداول بودجه به منطور توزیع عادلانه آن در کشور و بخشهای اولویت دار.

۹-ضرورت تقویت و تسهیل تجارت خارجی غیر نفتی از طریق اصلاح سیاستهای ارزی

۱۰-رفع موانع تولید (سودبالای وام تولید - قاچاق کالاهای مشابه تولید داخل - توزیع غیرعادلانه مواداولیه تولید و....)