مجلس

تهیه پیش نویس طرح مدیریت دارایی‌های نامشهود در حوزه نظام اقتصادی

محمدرضا پورابراهیمی در توضیح جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور معاون علمی رییس جمهور گفت: یکی از اهداف این جلسه تدوین برنامه زمان بندی برای پیگیری ظرفیت‌های قانونی در قالب قانون جهش تولید دانش بنیان بود.

پور ابراهیمی توضیح داد: باید ظرفیت‌های جدیدی در مسیر تولید دانش بنیان ایجاد شود که در این راستا توافقی برای ارائه طرح مدیریت دارایی‌های نامشهود در حوزه نظام اقتصادی کشور صورت گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا کارگروه ویژه کمیسیون اقتصادی با حضور مرکز پژوهش‌ها و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور جهت تدوین متن نهایی طرح مدیریت دارایی‌های نامشهود در حوزه نظام اقتصادی تشکیل شد که پیش نویس این طرح ارائه شده و قرار است ظرف ۱۵ روز آینده متن این طرح در صحن اعلام وصول شده و پس از ارجاع به کمیسیون در دستور کار قرار گیرد. این طرح بخش زیادی از خلاء‌های مرتبط با مدیریت دارایی نامشهود در اقتصاد را برطرف خواهد کرد.

وی همچنین گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین نظام روی موضوع مردمی سازی اقتصاد در بستر شرکت‌های دانش بنیان تاکیداتی را داشتند که محور‌های این موضوع امروز در جلسه فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین قرار است گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی در زمینه اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در محور‌های مختلف نظیر اعتبار مالیاتی و اعتبار بانکی و بیمه‌ای در کارگروه مشترکی مورد بررسی قرار گیرد.