1402/12/09 18:46 ایران

نائب رئیس مجلس:اصناف مبارزان جنگ اقتصادی هستند

عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اصناف و کسبه در همه دوران ها پیشتاز کارها بودند و سکان داری و میدان داری کردند و در جنگ اقتصادی امروز نیز مبارزان اصلی جنگ اقتصادی هستند.

وی تصریح کرد: اصناف با سه میلیون واحدصنفی برای بیش از ۹ میلیون نفر اشتغال ایجاد کردند و این حجم از فعالیت اقتصادی از اهمیت بالایی برخودار است و باید از این ظرفیت ها استفاده کرد و به سمت تولید دانش بنیان حرکت کرد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلات اصلی امروز جامعه مساله ایجاد اشتغال است و قطعا تقویت واحدهای تولیدی کوچک منجر به اشتغالزایی بیشتر خواهد شد.

مصری با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی از برنامه های جامع اصناف در شبکه تولید و توزیع کشور حمایت می کند، اظهار کرد: در صورتی که فضای توأم با آرامش و امید بر اصناف و بازار کشور حاکم شود و تداوم یابد، بسیاری از مسایل این حوزه حل خواهد شد و باید کمک کنیم زاویه نگاه به بازار به این چشم انداز تغییر کند.

تاریخ انتشار خبر : 1401/12/02

انتهای مطلب

اخبار پیشنهادی
آخرین اخبار