سیاسی

از اسفندماه برنامه انتخاباتی حزب موتلفه آغاز شده است

حمیدرضا ترقی، در گفت و گو با منیبان در رابطه با برنامه این حزب برای انتخابات مجلس در اسفندماه اظهار کرد: یک ماه پیش در شورای مرکزی سیاست های انتخاباتی را تصویب کردیم و امروز در حال تدوین برنامه زمان بندی شده انتخابات هستیم. هنوز به مشخص شدن کاندیدا نرسیده ایم.

او افزود: روال معمول احزاب این است که بررسی ها و پیشنهادات خود را آماده می کنند و بعد با دست پر در ائتلاف ها شرکت می کنند، ما هم همین برنامه را داریم.

ترقی افزود: مقدمه انتخابات پر شور با مشارکت بالا در درجه اول امیدوار کردن مردم به نتیجه انتخابات در سرنوشت کشور است و دوم رقابتی شدن انتخابات است. سوم رضایتمندی مردم از وضعیت زندگی و معیشت خود است که در حال حاضر این موارد وجود ندارد و نیازمند پدید آوردن این موارد هستیم تا انتخاباتی پر شور محقق کنیم.

او در پایان گفت: انتخابات دور پیش رقابتی بود؛ اگر جریانی خودش در انتخابات شرکت نمی کند به این دلیل که زمینه ای ندارد و یا احساس می کند رای ندارد. این ها به دلیل رقابتی نبودن انتخابات نیست این ها به دلیل عملکرد گذشته است که موجب ناامیدی مردم و بی نتیجه بودن رای مردم در سرنوشت خود است.