1403/01/25 03:21 ایران

شاسی گیت

دریافت یا عدم دریافت خودروهای شاسی بلند از طرف نمایندگان مجلس یازدهم به یکی از مهمترین خبرهای روزهای اخیر تبدیل شده و علیرغم گذشت چند روز از استیضاح وزیر سابق صمت و رای عدم اعتماد مجلس به فاطمی امین، همچنان رسانه ها پیگیر موضوع بوده و خواستار شفافیت مجلس در این باره هستند.

یکی از موضوعات قابل توجه این است که نماینده مجلس برای ایفای وظایف نمایندگی و سرکشی به مناطق روستایی و عشایری حوزه انتخابیه خود و بازدیدهای منطقه ای نیاز به خودرو دارد.

اگر خودش خودرو دارد بهتر است از دولت نگیرد و البته مجلس باید بررسی کند نمایندگانی که خودرو نیاز دارند خودروی متناسب داشته باشند.

اگر نماینده ای در منطقه کوهستانی باشد طبعا بهتر است خودرو شاسی بلند داشته باشد و اگر منطقه هموار باشد با خودروی مرسوم (سواری) بهتر است رفت و آمد کند. و نکته دیگر اینکه هزینه خودرو را از حقوق نمایندگان کم می کنند.
بر اساس آنچه درباره موضوع اخیر گفته شده 190 نماینده از 290 نماینده این شاسی بلندها را نگرفته اند.

دراین باره چند موضوع مطرح است:
1- شفافیت، که آیا نمایندگان این خودرو ها را گرفته اند یا نه ؟
2- رسیدگی شود چه کسانی به ناحق گرفته اند.
3- در چه رابطه ای و در چه زمانی گرفته اند؛ اگر در آغاز نمایندگی باشد یک موضوع است و اگر در زمان استیضاح گرفته باشند طبعا احتمال رشوه می رود و اگر در زمان غیر استیضاح در طول نمایندگی گرفته باشد باز هم نیاز به رسیدگی دارد.
مسئول این موضوع هیات نظارت بر نمایندگان و مسئول اصلی رئیس مجلس است که باید دستور صریح و سریع برای رسیدگی بدهد و نتیجه را به نمایندگان و ملت اعلام کند که تاخیر تاکنون هم قابل توجیه نیست و باید هر چه سریعتر اقدام شود.
4- اگر مشخص شده نماینده یا نمایندگانی مرتکب تخلف شده اند به ملت معرفی شوند.

5- اگر آقای علیرضابیگی در اعلام این خبر مرتکب تخلف قانونی شده رسیدگی گردد و اگر مطلب او صحیح بوده مورد تشویق قرار گیرد و اگر در جهت کار سیاسی و جناحی در رابطه با استیضاح وزیر صمت اقدام غیر صحیح کرده است نیز رسیدگی شود و نتیجه به ملت اعلام گردد.
آنچه که مضر است همین فضای ابهام و عدم شفافیت است که مجلس باید این را چاره کند.
افراط و تفریط باعث سوء استفاده و ناهنجاری ها می شود.

تاریخ انتشار خبر : 1402/02/18

انتهای مطلب

اخبار پیشنهادی
آخرین اخبار