1403/01/25 04:18 ایران
برچسب :

شاسی گیت

دریافت یا عدم دریافت خودروهای شاسی بلند از طرف نمایندگان مجلس یازدهم به یکی از مهمترین خبرهای روزهای اخیر تبدیل شده و علیرغم گذشت چند...

آخرین اخبار