1403/01/25 02:59 ایران
برچسب :

نوشتاری از نصر عزیزی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی

سازوکار تشکیل حلقه های معرفتی

مقام معظم رهبری درجمع خبرگان رهبری وعلمای دین شناس تشکیل حلقه های معرفتی را مطالبه نمودند.باتحقیق ویقین میتوان گفت پایه واساس انقلاب...

رئیسی را دعا و یاری کنید

سخنرانی رئیسی در مراسم باعظمت تشییع شهدا در مقابل دانشگاه تهران، رنگ وبوو حال و هوای شهادت داشت،او صادقانه بیان نمود که عزم خدمت وتمنای...

چین در دنیای سیاست ،مراقب جنگ ادراکی باشیم.

سفر رئیس جمهور چین به منطقه، موج دیگری از جنگ ادراکی وانحراف اذهان است،بیانیه موسوم به جزایر سه گانه وموضوع هسته آیی مثل همیشه محکوم...

تحلیلی بر شعار زن، زندگی، آزادی

گروهک اجیرشده دشمنان همراه باشورش واغتشاش اخیر ودر اجرای فرمان دشمنان،این شعار را سردادندودربعضی نقاط معدود ان را با ترس و وحشت از...

آخرین اخبار