برچسب :

وزیر نفت:

بنزین گران نمی‌شود

وزیر نفت گفت که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و از مردم خواست تا به شایعات توجه نکنند.

روند قاچاق سوخت معکوس می‌شود؟!

واکنش بی‌کنش دولت به پایین‌آمدن قیمت سوخت

قیمت‌های بنزین و گازوئیل در ایران نه تنها ارزان نشده است که هنوز نیز در سخنان برخی از مقامات و مسئولان دولتی ادبیات چند سال گذشته مشهود...

درمان ریشه‌ای حل معضل بنزین شدنی است

اگر مردان پاستور بیش از آنکه به افزایش قیمت بنزین توجه دارند، به الزام‌های قانونی و تکالیف اقتصادی خودروسازان پافشاری بیشتری...