اندیشه

شهید مطهری و خط راستین انقلاب

دوازدهم اردیبهشت سالروز شهادت متفکر شهید آیت الله مرتضی مطهری است که در نخستین ماه های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دست عوامل گروهک فرقات ترور و به شهادت رسید.
کسی که امام خمینی(ره) او را فرزند عزیز خود و حاصل عمرشان می دانستند.

شهید عزیزی که عمر خود را در مسیر اعتلای اسلام صرف کرد و از نخستین مبارزان نهضت انقلا ب اسلامی که زندانهای بسیاری را نیز تحمل کرد.

پس از تشکیل موتلفه اسلامی به دستور امام خمینی(ره)، شهید مطهری یکی از اعضای شورای روحانیت موتلفه بود که در بیان رهبر معظم انقلاب در ابتدا نیز بدان اشاره شد.

شهید مطهری در دوران تبعید امام خمینی(ره) در مدیریت نهضت انقلاب و مبارزات در داخل کشور نقش ویژه داشت و همین جایگاه باعث شد تا از طرف امام خمینی(ره) مسوولیت شورای انقلاب را بر عهده بگیرد.

شهید دکتر باهنر در این خصوص گفته: من برای بعضی برادران و خواهرانی که ممکن است درست از حضور ایشان در صحنه مبارزه اطلاع نداشته باشند، این را عرض کنم؛ دقیقاً در تنظیم اعلامیه‌های ده سال قبل و پانزده سال قبل، در تفسیر آثار امام که از نجف می‌رسید، در تهیه بعضی از پیام‌های مخفیانه‌ای که بعدها مردم نمی‌دانستند که ‌از کجا این پیام‌های مبارزاتی صادر شد و ظاهراً‌ تصور نمی‌کردند که مثلاً ‌مرحوم مطهری این طور حضور داشته باشد، این‌ها پشت پرده توسط ایشان تهیه و به افرادی داده می‌شد. یا در تنظیم راهپیمایی‌ها، در انتخاب به عنوان اولین عضو شورای انقلاب که توسط امام بزرگوار انتخاب شد و تماس با نجف و تماس با پاریس.

مرحوم آیت‌­الله هاشمی رفسنجانی نیز در این باره گفته: باید گفت ایشان در تکوین انقلاب اسلامی ایران دارای نقش اساسی بود. هم از نظر فکری، چه ایشان پلی شده بود بین دانشگاه و حوزه، روحانیت و قشر دانشگاهی و حتی بازاری و… هم در مبارزات سال 41 که شروع شد، مبارزاتشان نقش درجه بالایی داشت. چهار، پنج نفر بودند که سرپرستی گروه مؤتلفه را – که در شکل دادن به مبارزات اسلامی در سال 41 و پانزدهم خرداد 42 فعالیت می‌کرد – بر عهده داشتند و آقای مطهری جزء گروه پنج نفری بود که می‌گرداندند و واسطه هم بود حتی بین امام و این‌ها، و روی هم رفته باید سهم قابل توجهی برای ایشان در شکل‌­گیری مبارزات اسلامی‌ که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد، قائل باشیم. سال آخر هم که سال اوج اعتراضات و مبارزات ایران بود، ایشان در کانون و کادر مرکزی گرداننده این جریانات سال آخر بود، و وقتی هم می‌رسیم به تشکیل حکومت اسلامی، ایشان از طرف امام مأمور شده بودند. امام چهار، پنج تا اسم به ایشان داده بودند که ایشان آمدند هسته اصلی شورای انقلاب را تشکیل دادند و بعد همان بود که کم­‌کم توسعه پیدا کرد و ابعاد قانون­‌گذاری و اجرایی بعد از انقلاب را اجرا کردند. و حتی وقتی امام از پاریس برگشتند (نقطه مهم، منزل امام بود) ایشان با همه گرفتاری‌هایی که داشتند، عضو شورای انقلاب بودند، عضو گروه سرپرستی اداره منزل امام هم بودند؛ چون آن روز اداره منزل امام فوق‌­العاده اهمیت داشت و در ماه‌های اول تشکیل حکومت اسلامی، بعد از امام اگر چهار، پنج نفر بودند که نقشی داشتند، ایشان جزء آن‌ها بودند.

مرحوم آیت‌­الله هاشمی رفسنجانی درباره نقش شهید مطهری در تبیین خط راستین انقلاب نیز اینطور بیان داشته است: آقای مطهری در آن سال‌های انقلاب یعنی سال‌های مبارزه، بیشتر فرصت پیدا کردند زحماتی را که شاید ده، پانزده سال قبل کشیده بودند، در یک محیط مناسبی پخته کردند و تنظیم کردند و افکار را به قلم در آوردند و یا در سخنرانی‌هایشان ارائه کردند. ایشان شیوه تفکر اسلامی خالص را با اطلاعات و تحلیل‌های دقیق علمی، آن‌هم تطبیقی، در ارتباط با فلسفه غرب و شرق، در ارتباط با جامعه­‌شناسی وارداتی و چیزهایی از این قبیل پایه‌­ریزی کرد که شاید یکی از عظیم‌­ترین سرمایه‌های انقلاب و خط راستین انقلاب، آن نوشته‌ها و آن نکته‌ها و وجود خود ایشان و همان موضع­‌گیری صحیح ایشان در شش ماه آخر پیروزی و چند ماه بعد از پیروزی انقلاب بود. باید سهم زیادی برای موفقیت خط راستین انقلاب و به اصطلاح جا افتادن خط امام، برای افکار آقای مطهری قائل بشویم و این یک چیز پایداری هم هست که آن نوشته‌ها و گفته‌ها و آثارشان در دراز مدت به دست می‌دهد.