اندیشه

تعیین نرخ جریمۀ بدحجابی از اساس کذب است

طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر تعیین نرخ بدحجابی و کشف حجاب در برخی رسانه‌های کشور منتشر شد. عمدتاً فلش این ماجرا به‌سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ناجا به عنوان مسببان این مسئله چرخید. اما ماجرا از آنجا سرچشمه می‌گیرد که پیش از این، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بدحجابی و کشف حجابرا نه به عنوان جرم بلکه به عنوان تخلف معرفی کرده بود. هاشمی گلپایگانی با طرح این بحث کهدر طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم، این طرح راکارآمد و اثرگذار دانست که به صورت تعیین نرخ جریمه از طریق پلاک خودرو و ... قابلیت اجرا هم دارد.

خبرگزاری تسنیم برای یافتن صحت و سقم آنچه به عنوان تعیین نرخ جریمۀ بدحجابی در رسانه‌ها منتشر شده، با سخنگوی ستاد امر به معروفو نهی از منکر حجت‌الاسلام سیدعلی خان‌محمدی گفت‌وگویی ترتیب داد.

وی در ابتدا با اشاره به اینکه اخیراًجریاناتزیادی با اهداف مخربانهدر حوزۀ عفاف و حجاب در سطح کشور شکل گرفته است، گفت: این امر عادی است، چرا که یکی از امور مهمی که ستاد در کنار سایر اولویت‌های خود در نظر گرفت، بحث عفاف و حجاب بود؛ چرا که خواه ناخواه جامعه درگیر این فضا است و باید به‌زودی برخی چالش‌های آن با گفتمان نخبگانی و هماهنگی دستگاه‌های دولتی و قضائی و انتظامی یک بار برای همیشه برطرف شود.ستاد بیش از یک سال دربارۀطرح جامع عفاف و حجاب کار کرده و آن را در سایت به اشتراک گذاشته و حتی مکتوب آن را به مراکز حوزوی و دانشگاهی ارائه کرده است. مردم عزیز ما هم می‌توانند در تکمیل و ارتقای این طرح یاور ما باشند.

بدحجابی را از جرم به تخلف تنزل دادیم

خان‌محمدی دربارۀ برخی حواشی شکل گرفته دربارۀ عفاف و حجاب گفت: ما از همان ابتدا مطرح کردیم که بدحجابی جرم نیست بلکه تخلف است وباید با آن برخورد لازم صورت گیرد. ما با مدل فعلی برخورد گشت ارشاد موافق نیستیم و پیشنهاد دادیم طرحشان را ارتقاء دهند، چرا که مثل سابق نمی‌توان با مردم رفتار کرد، از این جهت بود که آن را تخلف در نظر گرفتیم نه جرم که تاکنون مورد موافقت نهادهای مربوطه قرار گرفته منتها به تصویب نرسیده است.مثلاً یک نفری که چراغ قرمز را عبور می‌کند به عنوان متخلف با او برخورد می‌کنیم نه مجرم.

وی افزود: در این راستا حاشیۀ دیگری که برای ستاد در حوزه عفاف و حجاب پیش آمد، تعیین نرخ جرائم تخلفِ بدحجابی و کشف حجاب بود که متأسفانه از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد. این قضیه را از اساس تکذیب می‌کنیم. طرحی که به تصویب نرسیده چگونه قابلیت اجرا دارد؟ ما از مجموعه‌های رسانه‌ای کشور درخواست داریم غیر از منابع رسمی که همان سامانه ستاد امر به معروف کشور است، اخبار را دریافت نکنند. بنابراین ابتدا طرح جامع ستاد را باید ببینیم.بالاخره ما باید این فضای دو قطبی در حوزۀ عفاف و حجاب راسامان دهیم؛ این امر مستلزم طرح جامعی بود که نگارش آن صورت گرفت.

برخی جریان‌های رسانه‌ای از عفاف و حجاب بهره‌برداری انتخاباتی خواهند کرد

خان‌محمدی با تصریح بر اینکه رها بودن امر عفاف و حجاب به خودی خود سبب ایجاد چالش‌های بعدی می‌شود، افزود:ضمن آنکه ما به خوبی می‌دانیمبرخی جریان‌های رسانه‌ای می‌خواهند از کنار موضوع عفاف و حجاببرای انتخابات بهره‌برداری سیاسی کنند. ما با توکل بر خدا و با نیت احیای یکی از فرائض الهی پا در میدان گذاشتیم و امید داریم خود او مسیرهای اصلاح را برایمان هموار کند و در این مسیر به تعبیر آیۀ قرآن «لا یَخافُونَ لَوْمَهَلائِمٍ»، از سرزنش هیچ سرزنشگری بیم نداریم.

عفاف و حجاب را از دستگاه‌های دولتی و سلبریتی‌ها آغاز کنیم

سخنگوی ستاد امر به معروف با اشاره به اینکهاین طرح را به کمیسیون فرهنگی مجلس وریاست جمهوری ارائه دادیم، گفت: همان طور که اشاره شد،طرح هنوز تصویب نشده است.دستورالعمل‌هایی راهم در حوزۀ امر به معروف به دستگاه‌های دولتی ارائه دادیمکه یکی از شاخصه‌های آن، عفاف و حجاب بود که وظیفۀ ستاد، ابلاغ و نظارت این طرحاست.چرا که از همان ابتدا اصرار داشتیم که طرح عفاف و حجاب ابتدا باید از ادارات دستگاه‌های دولتی شروع شود. باید گشت ارشاد ما ابتدا سراغ سلبریتی‌های هنجارشکن برود، همان‌ها که الگوی مردم هستند. دربارۀ صدا و سیما هم جلساتی را شکل دادیم و بناست طی روزهای آینده دربارۀ فرهنگ‌سازی بحث عفاف و حجاب با مسئولان آنها جلسات دیگری تدارک ببینیم.