ورزش

ایران ریاست کمیته آموزش اتحادیه ورزشی نویسان آسیا را به دست آورد

هشتاد و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی ورزشی نویسان "ایپس" با برگزاری نشست هیات رییسه آسیا در شهر سئول آغاز شد.

در این نشست که چهارمین نشست هیات رییسه قاره آسیا در دوره جدید محسوب می شد، به پیشنهاد و رأی اعضا، دکتر میثم زمان آبادی، نائب رییس ایرانی هیات رئیسه آسیا برای یک دوره چهارساله به عنوان رئیس کمیته آموزش اتحادیه ورزشی نویسان آسیا(Educationan and Training Committe) منصوب شد.

زمان آبادی، ارائه برنامه های عمومی آموزشی به اعضا و همچنین تخصیص بورسیه برای شرکت در دوره های تخصصی دانشگاهی برای اعضای منتخب را از جمله برنامه های این کمیته در دوره فعلی عنوان کرد.

در این نشست همچنین عبدالله ابراهیم عضو اماراتی هیات رییسه به عنوان رییس کمیته عضویت (membership committee) و سابوث مالا باروآ عضو هندی هیات رییسه به عنوان رییس کمیته جوانان (Young Journalist Program )ایپس آسیا برگزیده شدند.