1403/01/25 04:12 ایران
برچسب :

فیلسوفان پنتاگونی

مدام خشاب‌های سلاح‌های جنگ سخت و جنگ نرم را پر می کنند. فیلسوفان پنتاگونی اکنون که اروپا را با جنگ اوکراین به سوی جنگ جهانی سوم هدایت می...

پنتاگون:

دستگاه اطلاعاتی ایران از پویاترین سیستم ها در خاورمیانه است

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در آخرین ماه میلادی 2012 گزارشی از دستگاه اطلاعاتی ایران ارائه داده که روز جمعه بخش های طبقه بندی نشده آن...

آخرین اخبار