قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی:

امر به معروف و نهی از منکر در نظارت همگانی بر قدرت اجرا شود

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اصل ۸ قانون که در مورد لزوم امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: این اصل بسیار فراتر از...