1403/01/25 04:34 ایران

فیلسوفان پنتاگونی

مدام خشاب‌های سلاح‌های جنگ سخت و جنگ نرم را پر می کنند. فیلسوفان پنتاگونی اکنون که اروپا را با جنگ اوکراین به سوی جنگ جهانی سوم هدایت می...

پرده آخر از نمایش دورهمی براندازان

اپوزیسیون پَر

محمدکاظم انبارلویی:

تنها انقلابی هستیم که حکومت و نامش را به رفراندوم گذاشت

رفراندوم خواهی روپوشی برای پوشاندن ناکارآمدی‌ها است

گروه‌های مرجع

سلامت انتخابات آینده و امنیت آن بستگی به اخلاق رقابت اضلاع آن دارد . صورت‌مسئله رقابت این انتخابات بستگی به درک آن‌ها از مسائل جامعه در...

انبارلویی با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر رقابتی نبودن انتخابات:

اصلاح‌طلبان در دو انتخابات اخیر به دلیل نداشتن سرمایه اجتماعی شکست خوردند

محمدکاظم انبارلویی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در تحلیل آغاز فعالیت ها برای انتخابات مجلس در سال جاری به «نامه‌نیوز» گفت:...

آخرین اخبار