آرشیو نشریه

تکریم پیشکسوتان ورزش وظیفه ذاتی صندوق حمایت است

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی در ابتدای این نشست محمدرضا تهرانی رییسکارگروهورزش حزب موتلفه اسلامی با اشاره به جایگاه و اعتبار پیشکسوتان و قهرمانان ورزش کشور نقش صندوق در حمایت از این قشر فرهیخته و شاخص جامعه را مهم ارزیابی کرد. وی همچنین تاکید کرد: مسئولین هر اندازه در تکریم و نکوداشت بزرگان ورزش و پیشکسوتان تلاش کنند راه دوری نمی رود ضمن اینکه اقداماتی از این دست می تواند الگوی مناسبی برای نوجوانان و جوانان باشد.

در ادامه این نشست تعدادی از اعضایکارگروهورزش با اشاره به کارکرد و فعالیت های صندوق حمایت از قهرمانان و ورزشکاران، پیشنهادات، نقطه نظرات و پرسش های خود را خطاب به مدیرعامل صندوق بیان و راهکارهایی را در جهت تسهیل ارائه خدمات به قهرمانان و پیشکسوتان ارائه کردند.

ابطحی مدیر عامل صندوق حمایت از قهرمانان و ورزشکاران آخرین سخنران این نشست بود که ابتدا گزارشی در خصوص فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته ارائه و سپس به بیان دغدغه های خود در راستای ارائه خدمات به ورزشکاران و پیشکسوتان مخاطب صندوق پرداخت.

وی در همین رابطه اظهار داشت: در این دوره مدیریتی توفیق حاصل شد تا خدمتگزار قشر فرهیخته و نجیب پیشکسوتان ورزش باشم. طی دوران حضور در صندوق، اهتمام و جدیت داشتم تا کرامت و جایگاه بزرگان ورزش حفظ شود. به تمام همکاران هم سفارش کردم تا کار هیچ بزرگ ورزش بر زمین نماند. تلاش کردیم خانه پیشکسوتان ورزش را در خیابان حجاب راه اندازی کنیم. شایسته نبود وقتی همه اصناف خانه دارند پیشکسوتان مکانی را تحت این نام نداشته باشند؟ مکانی که بتوانند در آنجا مراسم مختلف خود را با حداقل هزینه ها برگزار و متعلق به خود ایشان باشد.

مدیر عامل صندوق حمایت از قهرمانان و ورزشکاران ادامه داد: مراسم تجلیل از بزرگان ورزش را بنا نهاده و تاکنون ده جلسه این مراسم برگزار شده و یازدهمین جلسه نیز ۱۹مهرماهبرگزار خواهد شد. البته شیوعکرونااختلال جدی در تداوم این مهم ایجاد کرد با این وجود بعد از فروکش کردن بیماری مذکور باردیگر در نظر داریم با جدیت تجلیل از پیشکسوتان را پی بگیریم. مهمتریندغدغه من موضوع مسکن پیشکسوتان بوده که تاکنون تلاش زیادی برای تحقق این مسئله انجام شده و پی گیر هستیم تا به هر طریق ممکن زمینی را برای این منظور در نظر گرفته و اقدام به ساخت مسکن برای آنان بکنیم. با دوایر دولتی و ادارات مختلف از جمله شهرداری و شورای شهر مذاکره کردیم تا خدماتی را به صورترایگان یا نیم بها برای پیشکسوتان ارائه کنند. همچنین روز ۱۷ دی یعنی روز درگذشت جهان پهلوان تختی را به نام روز پیشکسوت نامگذاری کردیم. رایزنی های لازم برای نامگذاری خیابان های محل سکونت آنان به نام خودشان را انجام داده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدگاهها و نقطه نظرات اعضایکارگروهورزش حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: نقطه نظرات شما برای من ارزشمند است و نشان از دغدغه‌های مشترک بین ما دارد. بدیهی است که هر گونه توقع از صندوق باید متناسب با شرایط، مقدورات و امکانات باشد. شاید همانطور که اشاره شد ساختار صندوق مشکلاتی داشته باشد اما مصلحت نیست در شرایط حاضر این ساختار را بر هم بزنیم. من در پی گیری امور و پیشبرد اهداف جدی هستم و همواره در اتاق من به روی ارباب رجوع باز است. وقتی قبول مسئولیت کردم حداقل مستمری صد و هشتاد هزار تومن بود الان به بالای یک میلیون رسیده است.

ابطحیدر پایان گفت: ما دوست داریم در خدمت اقشار و گروه‌های مختلف ورزشی باشیم اما نمی‌توانیم خارج از اساسنامه و مقررات گام برداریم. صندوق در درجه اول برای شاگرد اول های ورزش تاسیس شده و آنها در اولویت رسیدگی قرار دارند. چه بسا اگر ساختار درست بود و امکانات اجازه می داد بسیار فراتر از این به قهرمانان و پیشکسوتان سرویس می دادیم. برای تحقق این امر نیاز به حمایت مسئولین و نهادهای بالادستی داریم. خصوصا مجلس محترم می تواند ما را در این مسیر یاری دهد. از اینکه امکان حضور در نشستکارگروهورزش حزب موتلفه اسلامی که از ریشهدارتریناحزاب است فراهم شد سپاسگزارم و آماده دریافت نقطه نظرات و همراهی شما در راستای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به قهرمانان و پیشکسوتان هستم.