اخبار موتلفه

برگزاری اجلاس دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی

اجلاس دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی به صورت مجازی برگزار شد.
این اجلاس در ادامه اجلاس قبلی که به صورت حضوری در تهران برگزار شده بود، با دستور کار  امور داخلی و تشکیلاتی حزب تشکیل شد.
در این اجلاس محسن قناعت معاون سازماندهی و آموزش حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت، سال 1403 سال پایانی دوره سیزدهم حزب می باشد و مقرر است در آذرماه سال جاری مجمع عمومی چهاردهم با حضور اعضا برگزار شود.
وی تاکید کرد: به همین منظور لازم است فعالیت حزب در سراسر کشور گسترده و نظام مند شود و همه کاستی ها و نواقص کار تشکیلاتی باید مرتفع شود تا با ارتباط و همدلی و تلاش دبیران استانها و شهرستانها، مدیران حزب و اعضا در سراسر کشور ،ضمن برگزاری مجمع عمومی درخور  شان و جایگاه حزب، گزارش مطلوبی از فعالیت سه ساله کار تشکیلاتی ارائه شود.
معاون سازماندهی و آموزش حزب موتلفه اسلامی در این اجلاس گزارش مشروحی از نحوه جذب عضو استانها، تکمیل مدیران حزب در استان و شهرستانها، رابطین و ارتباط با اعضا و پیشکسوتان حزب و گزارش دهی، نحوه فعالیت معاونین استانها و فعالیت های مجازی ارائه کرد و اقدامات لازم برای آینده را تشریح کرد. بر اساس اعلام معاون سازماندهی و آموزش حزب موتلفه اسلامی برنامه سراسری مجازی آموزشی حزب در سرفصل های مهم روز جهت اعضا برگزار خواهد شد.